Vergrijzing is geen probleem

Steeds meer ouderen zijn vitaal en leiden een actief leven. Het aandeel ouderen in de bevolking neemt verhoudingsgewijs wel toe. En daarmee ook de vraag naar activiteiten voor senioren.

brown and white stallions running in a field

Steeds meer ouderen zijn vitaal en leiden een actief leven. Het aandeel ouderen in de bevolking neemt verhoudingsgewijs wel toe. En daarmee ook de vraag naar activiteiten voor senioren.

Yoga is algemeen bekend en ingeburgerd in onze samenleving. Sommige senioren hebben soms jaren geleden al aan yoga gedaan en pakken de draad weer op nu ze tijd hebben. Senioren gaan dus onder meer gericht op zoek naar yoga voor hun leeftijdsgroep in hun eigen wijk of buurt.

VRAAG
We weten dat er veel vraag is naar seniorenyoga in Rotterdam. Vaak komt die vraag via bijvoorbeeld Sportbedrijf Rotterdam, Stichting DOCK of via een instelling voor ouderen bij ons terecht. Helaas konden we niet altijd iemand helpen omdat duidelijk zicht op het aanbod in de betreffende wijk/of buurt ontbrak. 
Dat gaat nu veranderen.
SENIORENYOGA
Het verschilt eigenlijk niet veel met je gewone hatha yogales. Toch is enige kennis en begrip van ‘senior’ wel nodig. En ook inzicht in de attitude waarmee de senior aan yoga doet. Die is heel anders dan bij jongeren of jongvolwassenen. 
Verder hebben senioren vaak fysieke of psychische klachten waar je mee te maken kunt krijgen.

Bezoeken: 21