Leef Onvoltooid!

Met dit boek wil de auteur het gevoel wegnemen dat mensen zich overbodig voelen. Je doet ertoe, omdat je er bent. Ook al ben je niet helemaal zelfredzaam, je bent belangrijk voor de mensen om je heen. En je kunt meer dan je denkt.

Zinvol en schaamteloos ouder worden

auteur Anne Gouweloos

Inhoud

Voltooid Leven?

Ouderen die zeggen een zogenaamd “voltooid leven” te hebben, vinden dat zij geen waardig leven hebben. Ze weten niet meer waar ze voor leven, halen er geen voldoening meer uit en komen in een negatieve spiraal terecht. Wat deze mensen niet beseffen is dat ieder mens van waarde is voor zichzelf en voor anderen. Denk aan je partner, kinderen of andere geliefden die jou heel erg zullen missen als je er niet meer bent. Dus, zie je leven als onvoltooid, verzamel moed, doe wat je niet durft, accepteer de verdrietige kanten van het leven en bereid je voor op de dood. Kortom, vind de zin in je leven en van je leven weer terug!

Maak zelf je leven aantrekkelijker

Met dit boek wil de auteur het gevoel wegnemen dat mensen zich overbodig voelen. Je doet ertoe, omdat je er bent. Ook al ben je niet helemaal zelfredzaam, je bent belangrijk voor de mensen om je heen. En je kunt meer dan je denkt. Met je eigen ‘Wilsverklaring Onvoltooid Leven’ kom je daar achter en wordt je leven weer een stuk aantrekkelijker. De auteur geeft een inkijkje in haar eigen leven, zet de lezer aan het denken met ‘vraagjes’ over het eigen leven en hoe we samenleven met anderen. En is ervan overtuigd dat ieder gezond – of niet ernstig ziek – mens op een positievere manier naar zijn eigen leven kan kijken. Jij ook.

Wetsvoorstel weg

Enkele politici willen een wet ‘waardig levenseinde’ doorvoeren die gezonde ouderen hulp biedt bij zelfdoding wanneer zij vinden geen waardig leven meer te hebben. Uit onderzoek blijkt echter dat deze mensen niet dood willen, maar vooral een ander leven wensen. Dus, waar zijn deze politici mee bezig? Het initiatief wetsvoorstel ‘waardig levenseinde’ moet van de politieke agenda af!

Te koop bij Bol.com.

Weergaven: 30